PODRÓŻE    O MNIE    PROJEKTY I AKCJE    MOJA POLSKA    KONTAKT    REPORTAŻE    MEDIA O MNIE    LINKI    ZDJĘCIA   


  Moja PolskaMOJA POLSKA.

  Państwo polskie powstało w Europie w 966 roku, przyjęło chrzest i tym samym stało się państwem katolickim. Jak często w historii bywa, Polska miała wiele wzlotów (jako drugie państwo na świecie uchwala konstytucje w roku 1791), ale również nie brakowało upadków. Podczas jednego z nich, w roku 1795, Polska została podzielona przez trzech sąsiadów i tym samym zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Naszymi zaborcami byli: Prusy, Austrio-Węgry oraz Rosja. Ich próby wykorzenienia narodu polskiego, wyzbycie się polskiej kultury, języka polskiego i tradycji nie przyniosły oczekiwanych przez nich rezultatów. W tym czasie Polacy zorganizowali kilka powstań narodowych, ale ponownie Polska swoją wolność uzyskała w 1918 roku. Po zakończeniu I wojny światowej wróciła na mapę Europy, zachowując swój język polski oraz całą tradycję narodową.

  Cieszyliśmy się wolnością zaledwie 20 lat. 1 września 1939 hitlerowskie Niemcy zajęły zachodnią Polskę i tym samym wybuchła II wojna światowa. 17 września 1939, od strony wschodniej, Polska została zaatakowana i zajęta przez ZSRR (Rosję Stalina). Podczas 5 lat tego okrutnego czasu życie straciło miliony ludzi. W roku 1945 Polska odzyskała pozorną wolność, gdyż jak się okaże później, byliśmy całkowicie uzależniona politycznie i gospodarczo od ZSRR (Rosję) którego wojska stacjonowały na terenie Polski, aż do 1993 roku.

  Tylko w latach pięćdziesiątych dziesiątki tysięcy Polaków zostało wywłaszczonych ze swych ziem i nieruchomości. Prześladowania, więzienia oraz tortury przez tajną milicję, stworzoną przez system komunistyczny, były codziennością. Narosło wielkie niezadowolenie niskim poziomem życia, brakiem wolności słowa, trudną sytuacją ekonomiczną, brakiem swobodnego podróżowania po świecie. W kraju doszło do protestów i strajków, często krwawo tłumionych, kolejno w 1956r, 1968r, 1970r, 1976r, 1980. To właśnie w tym roku rodzi się wielki ruch Związków Zawodowych SOLIDARNOŚĆ, który powstał w Stoczni Gdańskiej, a jego liderem był elektryk, LECH WAŁĘSA. Jednak 13 grudnia 1981 rząd komunistyczny wprowadził stan wojenny, aresztując w jedną noc dziesiątki tysięcy ludzi. Zostali uwięzieni i internowani na długie miesiące bez wyroków sądu. Na ulice miast wyjechały czołgi, a kontrolę nad państwem przejęło wojsko wraz ze służbami tajnej milicji. Obowiązywała godzina policyjna, zakaz swobodnego przemieszczania się, zebrań, rozłączono wszystkie telefony, a SOLIDARNOŚĆ została uznana za nielegalną. Stan wojenny został zniesiony w 1983 roku. Sześć lat później doszło do odrodzenia się Związków Zawodowych SOLIDARNOŚĆ. W 1989 doszło do porozumienia, tzw. Okrągłego Stołu, pomiędzy komunistycznym rządem, a SOLIDARNOŚCIĄ.

  Jest to początek UPADKU KOMUNIZMU W EUROPIE WSCHODNIEJ, A TYM SAMYM POWSTAJĄ NOWE, BO W PEŁNI DEMOKRATYCZNE PAŃSTWA.

  Pozwolę sobie dodać, że wszystkie organizacje opozycyjne wobec władz komunistycznych, które działały na terenie Polski od czasów powojennych, aż do 1989, wraz z SOLIDARNOŚCIĄ, nigdy nie używały przemocy fizycznej czy terrorystycznej. Świadomie czy nie, były wzorowym ruchem biernego oporu jakiego gorącym zwolennikiem był Gandhi, odzyskując wolność Indii.

W 1983 LECH WAŁĘSA OTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLA.

  OD ROKU 1990 POLSKA STAŁA SIĘ W PEŁNI DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWEM. PIERWSZYM PREZYDENTEM WYBRANYM W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH ZOSTAŁ LIDER SOLIDARNOŚCI, LECH WAŁĘSA.

  W przypadku Polski szczególną rolę przez te wszystkie lata odegrał i do dnia dzisiejszego niestety, odgrywa kościół katolicki. Bezdyskusyjnie najbardziej znanym Polakiem jest papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła), którego pontyfikat przypada na lata 1978 - 2005.

  1 MAJA 2004 POLSKA ZOSTAŁA CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ. Obecnie przygotowuje się do wielkiej imprezy piłkarskiej - EURO 2012.

  Z roku na rok poziom życia wzrasta, a różnica pomiędzy krajami Europy Zachodniej a Polską maleje. Kryzys gospodarczy (2008), którego skutki do dzisiejszego dnia odczuwają USA oraz wiele państw europejskich, właściwie nie dotknął Polski.

  WSZYSTKICH BARDZO GORĄCO ZACHĘCAM DO ZWIEDZENIA MOJEJ POLSKI, POSIADAJĄCEJ TYSIĄCE JEZIOR, RZEK, LASÓW, MORZE oraz SZEROKIE PASMO GÓRSKIE. A UROCZE MIASTECZKA I MIASTA Z WIELOMA ZABYTKAMI, RESTAURACJAMI I SETKAMI PUBÓW, W KTÓRYCH MOŻNA MIŁO SPĘDZIĆ DŁUGIE NOCE, NA ZAWSZE POZOSTANĄ W TWOJEJ PAMIECI!

  Z A P R A S Z A M !!!

  Maciej


linia

Copyright © Maciej Pastwa  2012